A downloadable game for Windows, macOS, and Linux


Aan Tafel! Leert je op een leuke, leerzame manier wat het process is van aardappelen. Oogst aardappelen, maak frietjes en bereid een heerlijk gerecht!

Aan Tafel! Valt onder Alpha Omega, het is ontwikkeld door 8 CMGT studenten van de universiteit van Saxion.

------------------------------------------------------------------------------------------

Aan Tafel! Teaches you the process of potatoes in a fun, educational way. Harvest potatoes, make fries and prepare a delicious dish!

Aan Tafel! Falls under Alpha Omega, it was developed by 8 CMGT students from the Saxion University.

Download

Download
Aan Tafel! - Windows Version 101 MB
Download
AanTafel! - Mac Version 186 MB
Download
AanTafel! - Linux Version 210 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.